Köp- och användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR 

När du använder denna webbplats godkänner du att följa och vara bunden av följande villkor för användning, vilket tillsammans med vår integritetspolicy styr Uppbyggande systems relation med dig i förhållande till denna webbplats.

Om du inte accepterar någon del av dessa villkor ska du inte använda vår webbplats.

Din tillgång till utbildningsvideorna är personligt och får inte delas med andra. Länkar och arbetsmaterial får inte användas kommersiellt. Att göra det är ett brott mot våra användarvillkor och resulterar i omedelbar avstängning från tjänsten. Ingen återbetalning sker.

FÖR NYTTJANDET AV DENNA WEBBPLATS GÄLLER FÖLJANDE ANVÄNDARVILLKOR

Innehållet på denna webbplats ska ses som allmän information. Det kan ändras utan föregående meddelande. Den här webbplatsen innehåller material som ägs av eller licensieras till oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, utbildningsmaterial, design, intellektuell egendom, layout, utseende, framvisande och grafik.

Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, men gör inga utfästelser eller ger några garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen eller information, produkter, tjänster eller tillhörande grafik som finns på webbplatsen för något ändamål. All tillit du placerar på sådan information är därför helt på egen risk.

Under inga omständigheter kommer Uppbyggande system hållas ansvariga för någon förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekta eller efterföljande förlust eller skada, eller någon förlust eller skada som uppstår från förlust av data eller vinst till följd av, eller i samband med, användningen av denna webbplats.

Genom denna webbplats kan du länkas till andra webbplatser som är bortom Uppbyggande systems kontroll. Vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser. Införandet av eventuella länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttryckts på dessa sajter.

Alla ansträngningar görs för att hålla hemsidan igång utan avbrott. Men Uppbyggande system ansvarar inte för, och kommer inte att hållas ansvarig för, webbplatsen som för tillfället inte är tillgänglig på grund av tekniska problem bortom vår kontroll.

Användning av information eller materialet på denna webbplats sker helt och hållet på egen risk, som vi inte kan hållas ansvarig för. Det är ditt eget ansvar att se till att alla produkter, tjänster eller information via denna webbplats motsvarar dina behov.

Misstanke om otillåten användning av denna webbplats, kopiering eller plagiat innebär direkt avstängning från tjänsten utan återbetalning. Ärendet lämnas till advokat för vidare process med eventuellt yrkande på skadestånd. Din användning av denna webbplats och alla tvister som härrör från sådan användning av webbplatsen omfattas av lagarna i Sverige.

Den 14 januari 2023