Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur bolagen Schiller & Friends AB och Susanne Widners Häst & Ridaktiviteter som ansvarar för sajten Uppbyggande system med Pia Schiller & Susanne Widner med adressen https://uppbyggandesystem.se/, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Den beskriver dina rättigheter och skyldigheter gentemot oss, samt våra skyldigheter gentemot dig. Du skall alltid kunna känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

När behandlar vi uppgifter om dig?

Samtliga personuppgifter används för att utföra de tjänster Schiller & Friends AB och Susanne Widners Häst & Ridaktiviteter erbjuder enligt överenskommelse med uppdragsgivaren. När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in data som visas i kommentarsformuläret, och även besökarens IP-adress och webbläsaranvändaragentsträng för att hjälpa till att upptäcka skräppost.

Cookies

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och din webbplats i cookies. Dessa är till för din bekvämlighet så att du inte behöver fylla i dina uppgifter igen när du lämnar en annan kommentar. Dessa cookies kommer att hålla i ett år.

Vem har tillgång till uppgifterna?

All din information behandlas enligt GDPR och Schiller & Friends AB och Susanne Widners Häst & Ridaktiviteter för aldrig vidare någon information till obehörig tredje part.

Sparande av personuppgifter

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy. Alla uppgifter lagras i enlighet med GDPR.

Dina rättigheter

Du har full makt över dina personuppgifter och hur de används. Du har alltid rätt att av oss begära tillgång till, göra en rättelse, begränsa behandlingen eller helt radera dina personuppgifter. Det senare kan emellertid begränsas till följd av lagkrav.

Personuppgiftsansvarig är Pia Schiller, VD på Schiller & Friends. Kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@uppbyggandesystem.se. Schiller & Friends AB och Susanne Widners Häst & Ridaktiviteter har inget dataskyddsombud då vår kärnverksamhet inte är att hantera personuppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen,
www.datainspektionen.se

Stockholm, 2022